Czesław Skonka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia
21.06.2019 r. odszedł nasz kochany Mąż,
Tata i Dziadek ŚP Czesław Skonka lat 88
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione
w dniu 25.06.2019 r. o godz. 9.15 w Kościele
pw. Św. Kazimierza w Gdańsku. Dalsze
uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz.
10.30 na Cmentarzu Łostowickim.
Pogrążona w smutku rodzina
rodzina
Informacje
Miejscowość spoczynku: Gdańsk
Miejsce spoczynku: cmentarz Lostowicki