Helena Kurowska

z domu Gawor
zmarła w dniu 10 marca 2018r. w wieku 70 lat
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 16 marca 2018r. o godz. 11:00 nabożeństwem żałobnym w kościele
pw. Św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach,
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku na miejscowym cmentarzu, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku


rodzina
Informacje
Miejscowość spoczynku: Warszawa
Miejsce spoczynku: Stare Powązki
Lokalizacja na cmentarzu: 157 4 rząd 11 grób