Jacek Warmiński

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 19 maja 2017 roku zmarł w wieku 78 lat
Jacek Warmiński
Absolwent Politechniki Warszawskiej, geodeta,
Wieloletni pracownik Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w środę 24 maja 2017 roku o godzinie 12.30 w kościele murowanym pw. M. B. Częstochowskiej na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie, po którym nastąpi wyprowadzenie do grobu rodzinnego

żona z rodziną
Informacje
Miejscowość spoczynku: Warszawa
Miejsce spoczynku: cmentarz Bródnowski