Jerzy Niewiadomski

Nie mów ze smutnkiem - nie ma Go. Mów z uśmiechem - On był...
Mojej kochanej Ani Szczygieł najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu śmierci Jej brata, przyjaciela, współpracownika Jerzego Niewiadomoskiego
składa Mama Chrzestna
Informacje
Miejscowość spoczynku: Wrocław