Klemens-Edmund Majchrowicz

Podpułkownik AK
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28.01.2015r. przeżywszy lat 90 zmarł
śp. Klemens-Edmund Majchrowicz
Msza święta żałobna odprawiona zostanie w dniu 3.02.2015r. o godz. 12.00 w Bazylice Katedralnej, po czym nastąpi wyprowadzenie Drogiej nam Osoby na Cmentarz Nowy

Zawiadamiają pogrążeni w smutku: Żona oraz Rodzina.
Informacje
Miejscowość spoczynku: Kielce
Miejsce spoczynku: Cmentarz Nowy