Maria Ługowska

z domu Sobczyk
W dniu 5 października 2018 roku zmarła
Wieloletni nauczyciel i v-ce dyrektor III LO im. Dionizego Czachowskiego. Msza pogrzebowa odbędzie się w dniu 9 października 2018 roku o godzinie 13.00 w kościele św. Kazimierza w Radomiu.
O śmierci zawiadamia pogrążona w żalu
Rodzina
Informacje
Miejscowość spoczynku: Radom
Miejsce spoczynku: cm. ul Limanowkiego
Lokalizacja na cmentarzu: Gr. 118