Danuta Lebda

z domu Wrona
ukochana przez nas, odeszła do domu Pana opatrzona Świętymi Sakramentami 27 października 2020 r.

ceniony Pedagog, wybitny filolog rusycysta, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, całym sercem oddana uczniom i swojej pedagogicznej misji, której plonem były dziesiątki laureatów językowej Olimpiady.

Odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Osoba wyjątkowych wartości, głębokiej wiary, nieskazitelnego charakteru, pełna wrażliwości, ciepła, serdeczności i empatii.

Niech miłosierny Bóg otworzy jej bramy Raju.

Pogrążeni w głębokim smutku, zapewniając o gorliwej modlitwie
siostry Helena i Alicja oraz bracia Józef, Zbigniew, Winicjusz wraz z rodzinami
Informacje
Miejscowość spoczynku: Limanowa
Miejsce spoczynku: Stary cmentarz