Grzegorz Chrapusta

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy
Dnia 07.01.2022 odszedł nasz ukochany Mąż i Tata
Żona i Synek
Informacje