Jadwiga Stuczyńska

z domu Guzek
Ze smutkiem zawiadamiamy o tym, że w dniu 21 grudnia 2020 r. zakończyła swe pracowite życie nasza kochana Mama, Babcia i Prababcia
Msza żałobna zostanie odprawiona wdniu 30 grudnia o godz 9:00 w kościele Św. Rocha w Poznaniu.
Pogrzeb odbędzie się tym samym dniu na Cmentarzu Miłostowo o godz. 13:30 (od ul. Gnieźnieńskiej)
Dzieci z rodzinami
Informacje
Miejscowość spoczynku: Poznan Miłostowo