Jerzy Walecki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 marca 2021 r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie, nasz najukochańszy: Mąż, Tato, Brat, Dziadzio, Teść i Wujek
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 marca 2021 r.
zmarł po długiej i ciężkiej chorobie, nasz najukochańszy:
Mąż, Tato, Brat, Dziadzio, Teść i Wujek

Ś.P. JERZY
WALECKI

Uroczystości Pogrzebowe rozpoczną się Mszą Św. Żałobną
6 marca 2021 r. o godz. 11:00 w kościele oo. Dominikanów
w Jarosławiu, po Niej nastąpi odprowadzenie Zmarłego
na Nowy Cmentarz przy ul. Krakowskiej w Jarosławiu.

Na ten smutny obrzęd zaprasza Krewnych,
Przyjaciół i Znajomych pogrążona w głębokim żalu
Rodzina

Bartosz Walecki
Informacje
Miejscowość spoczynku: Jarosław
Miejsce spoczynku: Nowy Cmentarz Komunalny w Jarosławiu
Lokalizacja na cmentarzu: Sektor 3 Rząd 8 Nr grobu 15