Marek Wiczyński

Z WIELKIM SMUTKIEM I ŻALEM PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI

ŚP.

MARKA WICZYŃSKIEGO

rzetelnego oraz znakomitego przedsiębiorcy i pracodawcy,
twórcy MIROPASZ Sp. j. w Mirowicach

przyjaciele ze Związku Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego w Warszawie
Ryszard Burzyński
Informacje