Michał Mendecki

Odszedł do wieczności dnia 31.07.2021
Msza żałobna oraz uroczystość pożegnania odbędzie się 10 sierpnia 2021 roku
o godzinie 10 w kaplicy Halpertów przy ulicy Młynarskiej 54 w Warszawie.
Żona Ewa z rodziną
Informacje
Miejscowość spoczynku: Warszawa
Miejsce spoczynku: Cmentarz Ewangelicko-Augsburski
Lokalizacja na cmentarzu: Młynarska 54, grób rodzinny
Inne inforemacje: Pogrzeb 10.08.2021