Tadeusz Hanas

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 01.01.2022 roku odszedł nasz ukochany mąż, brat, ojciec i dziadek.
Msza Święta odbędzie się w kaplicy na cmentarzu przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu dnia 12.01.2022 r. (środa) o godz. 8:40, po której nastąpi uroczyste odprowadzenie Zmarłęgo na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina
Informacje
Miejscowość spoczynku: Wrocław
Miejsce spoczynku: Cmentarz Osobowicki
Lokalizacja na cmentarzu: Pole nr 13