Cennik umieszczenia nekrologu

Opłata za umieszczenie nekrologu w serwisie: 29 zł
Opłata za umieszczenie nekrologu ze zdjeciem: 34 zł