Informacje
Miejscowość spoczynku: Poznań
Miejsce spoczynku: Miłostowo