Informacje
Miejscowość spoczynku: Bydgoszcz
Miejsce spoczynku: CMENTARZ NSPJ
Lokalizacja na cmentarzu: LUDWIKOWO 2
Inne informacje: Pogrzeb 11.08.2022 godzina 12:45