Informacje
Miejscowość spoczynku: Lądek Zdrój
Miejsce spoczynku: Cmentarz Parafialny w Lądku Zdroju

Inne informacje: Data uroczystości pogrzebowej będą podane w późniejszym terminie