Informacje
Miejscowość spoczynku: Lądek Zdrój
Miejsce spoczynku: Cmentarz Parafialny w Lądku Zdroju
Lokalizacja na cmentarzu: Śnieżna 10