Informacje
Miejscowość spoczynku: Gdańsk
Miejsce spoczynku: Cmentarz Oliwski