Informacje
Miejscowość spoczynku: Kutno

Lokalizacja na cmentarzu: Cmentarna 3