Informacje
Miejscowość spoczynku: Kraków
Miejsce spoczynku: Salwator