Informacje
Miejscowość spoczynku: Warszawa
Miejsce spoczynku: cmentarz parafialny przy kościele św. Ap. Piotra i Pawła