Informacje
Miejscowość spoczynku: Warszawa
Miejsce spoczynku: Cmentarz Ewangelicko-Augsburski
Lokalizacja na cmentarzu: Młynarska 54, grób rodzinny
Inne informacje: Pogrzeb 10.08.2021