Informacje
Miejscowość spoczynku: Poznań
Miejsce spoczynku: Miłostowo
Lokalizacja na cmentarzu: Od strony Gnieźnieńskiej