Informacje
Miejscowość spoczynku: Wałcz
Miejsce spoczynku: Cmentarz
Lokalizacja na cmentarzu: Chrząstkowo
Inne informacje: małżonek Stefanii Dąbrowskiej