Informacje
Miejscowość spoczynku: Wrocław
Miejsce spoczynku: Cmentarz Osobowicki
Lokalizacja na cmentarzu: Pole nr 13